Giỏ hàng

thuốc tiêm

Piracetam STADA 1g

Piracetam STADA 1g

Hải nguyễn - TP. Hà Nội - 08:25 | 06.08.2015

Liên hệ

765 / 1

MOBIMED inj.

MOBIMED inj.

Hải nguyễn - TP. Hà Nội - 08:20 | 06.08.2015

Liên hệ

841 / 0

PIPANZIN Inj

PIPANZIN Inj

CME - TP. Hà Nội - 07:39 | 06.08.2015

Liên hệ

742 / 0

MAXAPIN 1g

MAXAPIN 1g

CME - TP. Hà Nội - 07:43 | 05.08.2015

Liên hệ

798 / 0

CAFLAAMTIL

CAFLAAMTIL

CME - TP. Hà Nội - 07:41 | 05.08.2015

Liên hệ

734 / 1

KISINSTAD

KISINSTAD

CME - TP. Hà Nội - 07:39 | 05.08.2015

Liên hệ

712 / 0

PYCITIL

PYCITIL

CME - TP. Hà Nội - 07:38 | 05.08.2015

Liên hệ

728 / 0

NAATRAPYL 1g

NAATRAPYL 1g

CME - TP. Hà Nội - 07:34 | 05.08.2015

Liên hệ

770 / 0

Meloxicam STADA 15mg

Meloxicam STADA 15mg

CME - TP. Hà Nội - 07:32 | 05.08.2015

Liên hệ

1265 / 0

Pethidin STADA 100mg

Pethidin STADA 100mg

CME - TP. Hà Nội - 07:30 | 05.08.2015

Liên hệ

874 / 0

PERAZONSTAD 1g

PERAZONSTAD 1g

CME - TP. Hà Nội - 07:27 | 05.08.2015

Liên hệ

789 / 0

Water for injection 5ml (Nước cất pha tiêm 5ml)

Water for injection 5ml (Nước cất pha tiêm 5ml)

CME - TP. Hà Nội - 07:25 | 05.08.2015

Liên hệ

1359 / 0

BIOTINSTAD 5mg

BIOTINSTAD 5mg

CME - TP. Hà Nội - 07:20 | 05.08.2015

Liên hệ

2231 / 1

TENOSTAD 20mg

TENOSTAD 20mg

CME - TP. Hà Nội - 07:18 | 05.08.2015

Liên hệ

710 / 0

NAATRAPYL 3g

NAATRAPYL 3g

CME - TP. Hà Nội - 07:15 | 05.08.2015

Liên hệ

757 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm