Giỏ hàng
phương

phương

Ngày tham gia: 08/10/2014

Thông tin Shop

hà đông Quốc Oai Hà Nội

0936006919

phuongkute@gmail.com

Hoạt động gần đây của Shop
Trao đổi với Shop
Sony Xperia P (LT22i)

Sony Xperia P (LT22i) Đã đăng

TP. Hà Nội - 02:05 | 31.10.2014 488 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.700.000 đ
Sony Xperia U (ST25i)

Sony Xperia U (ST25i) Đã đăng

TP. Hà Nội - 02:03 | 31.10.2014 499 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 2.500.000 đ
Sony Xperia S (LT26i)

Sony Xperia S (LT26i) Đã đăng

TP. Hải Phòng - 02:02 | 31.10.2014 539 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 6.800.000 đ
Sony Xperia SL (LT26ii)

Sony Xperia SL (LT26ii) Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:59 | 31.10.2014 493 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.600.000 đ
Sony Xperia TX (LT29i)

Sony Xperia TX (LT29i) Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:56 | 31.10.2014 449 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 5.600.000 đ
Sony Xperia C3

Sony Xperia C3 Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:53 | 31.10.2014 539 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 4.600.000 đ
Sony Xperia Z

Sony Xperia Z Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:51 | 31.10.2014 650 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 5.300.000 đ
sony xperia ZL2

sony xperia ZL2 Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:49 | 31.10.2014 540 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 7.500.000 đ
Sony Xperia Z1 Mini

Sony Xperia Z1 Mini Đã đăng

TP. Hải Phòng - 01:47 | 31.10.2014 509 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 8.000.000 đ
Sony Xperia Z1(Like New)

Sony Xperia Z1(Like New) Đã đăng

TP. Hà Nội - 01:46 | 31.10.2014 498 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 6.000.000 đ