Giỏ hàng
Hoàng Tùng Lâm

Hoàng Tùng Lâm

Ngày tham gia: 27/06/2016

Thông tin Shop

An Dương Tây Hồ Hà Nội

0908310776

vatlieuxaydungdacbiet@gmail.com

Hoạt động gần đây của Shop
Trao đổi với Shop
Vữa tự chảy Mova Grout

Vữa tự chảy Mova Grout Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:43 | 06.11.2016 280 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Chất tăng cứng bề mặt sàn( Floor hardener ) Mova Dur...

Chất tăng cứng bề mặt sàn( Floor hardener ) Mova Dur... Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:43 | 06.11.2016 312 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Vữa chống thấm 2 thành phần Mova Lastic 228

Vữa chống thấm 2 thành phần Mova Lastic 228 Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:43 | 06.11.2016 323 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Bột bả phủ trang trí tường - màu trắng Mova Deco 7.5PD-W...

Bột bả phủ trang trí tường - màu trắng Mova Deco 7.5PD-W... Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:40 | 06.11.2016 300 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Mova Color 30PC - Vữa hoàn thiện thay thế sơn - đa sắc màu...

Mova Color 30PC - Vữa hoàn thiện thay thế sơn - đa sắc màu... Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:40 | 06.11.2016 280 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Mova Color 30PC-W - Vữa hoàn thiện thay thế sơn - màu trắng...

Mova Color 30PC-W - Vữa hoàn thiện thay thế sơn - màu trắng... Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:40 | 06.11.2016 282 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
Mova Deco 7.5P-Grey - Bột bả phủ trang trí tường - màu ghi...

Mova Deco 7.5P-Grey - Bột bả phủ trang trí tường - màu ghi... Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:40 | 06.11.2016 312 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
KEO PERFECT ỐP LÁT ĐÁ TRONG NHÀ ASIA-P04

KEO PERFECT ỐP LÁT ĐÁ TRONG NHÀ ASIA-P04 Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:40 | 06.11.2016 250 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
KEO PERFECT ỐP LÁT GẠCH ĐÁ MOSAIC ASIA- P06

KEO PERFECT ỐP LÁT GẠCH ĐÁ MOSAIC ASIA- P06 Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:37 | 06.11.2016 1551 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ
KEO PERFECT ỐP LÁT GẠCH TRONG NHÀ ASIA- P02

KEO PERFECT ỐP LÁT GẠCH TRONG NHÀ ASIA- P02 Đã đăng

TP. Hà Nội - 03:37 | 06.11.2016 290 0

Chuyên mục: Đăng tin mua bán miễn phí. - Xây dựng, Nội thất

Bán: Liên hệ