Giỏ hàng
Hà Nhung

Hà Nhung

Ngày tham gia: 22/10/2014

Thông tin Shop

ha noi Hoàng Mai Hà Nội

0936006919

hanhung@gmail.com

Hoạt động gần đây của Shop
 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới iPad Mini Wifi + 4G

  05:31 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới Asus ZenFone 6

  05:24 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới Asus Fonepad 7

  05:21 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới Asus fonepad 7

  05:18 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới Nokia Lumia 800

  05:15 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới Nokia Lumia 900

  05:10 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới iphone 3gs

  05:06 | 22.10.2014

 • Hà Nhung đã đăng thêm 1 tin mới iPhone 5s

  05:00 | 22.10.2014

Trao đổi với Shop
iPad Mini Wifi + 4G

iPad Mini Wifi + 4G Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:31 | 22.10.2014 630 0

Chuyên mục: Laptop - Máy tính - Đăng tin mua bán miễn phí. - Máy tính bảng

Bán: 7.100.000 đ
Asus ZenFone 6

Asus ZenFone 6 Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:24 | 22.10.2014 459 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 5.200.000 đ
Asus Fonepad 7

Asus Fonepad 7 Đã đăng

Bắc Cạn - 05:21 | 22.10.2014 391 0

Chuyên mục: Laptop - Máy tính - Đăng tin mua bán miễn phí. - Máy tính bảng

Bán: 3.400.000 đ
Asus fonepad 7

Asus fonepad 7 Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:18 | 22.10.2014 461 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.500.000 đ
Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800 Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:15 | 22.10.2014 432 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 1.990.000 đ
Nokia Lumia 900

Nokia Lumia 900 Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:10 | 22.10.2014 377 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 2.200.000 đ
iphone 3gs

iphone 3gs Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:06 | 22.10.2014 443 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 2.500.000 đ
iPhone 5s

iPhone 5s Đã đăng

TP. Hà Nội - 05:00 | 22.10.2014 452 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 16.000.000 đ