Giỏ hàng
Hà

Ngày tham gia: 25/10/2014

Thông tin Shop

ha noi Hai Bà Trưng Hà Nội

0944629888

ngocha@gmail.com

Hoạt động gần đây của Shop
Trao đổi với Shop
Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z2 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:27 | 25.10.2014 378 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 11.000.000 đ
BlackBerry Curve 3G 9300

BlackBerry Curve 3G 9300 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:24 | 25.10.2014 320 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 2.570.000 đ
Blackberry 9800 Torch

Blackberry 9800 Torch Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:22 | 25.10.2014 343 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 5.500.000 đ
BlackBerry Bold 9780

BlackBerry Bold 9780 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:20 | 25.10.2014 352 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.560.000 đ
BlackBerry Bold 9900

BlackBerry Bold 9900 Đã đăng

TP. Hải Phòng - 13:17 | 25.10.2014 322 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.100.000 đ
BlackBerry Z10 – STL 002-003-004

BlackBerry Z10 – STL 002-003-004 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:15 | 25.10.2014 296 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 5.200.000 đ
BlackBerry Z10

BlackBerry Z10 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:13 | 25.10.2014 381 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 4.000.000 đ
BlackBerry PlayBook 3G/4G LTE 32GB

BlackBerry PlayBook 3G/4G LTE 32GB Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:12 | 25.10.2014 540 0

Chuyên mục: Laptop - Máy tính - Đăng tin mua bán miễn phí. - Máy tính bảng

Bán: 4.500.000 đ
BlackBerry PlayBook Wifi

BlackBerry PlayBook Wifi Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:10 | 25.10.2014 419 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 4.700.000 đ
BlackBerry Z3

BlackBerry Z3 Đã đăng

TP. Hà Nội - 13:08 | 25.10.2014 391 0

Chuyên mục: Điện thoại. - Đăng tin mua bán miễn phí. - Điện thoại di động

Bán: 3.940.000 đ