Giỏ hàng
Công Ty TNHH SX An Gia Phát

Công Ty TNHH SX An Gia Phát

Ngày tham gia: 13/12/2014

Thông tin Shop

19B, Đường Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú Tp Hồ Chí Minh

08.6022480

angiaphatco@gmail.com

Hoạt động gần đây của Shop
Trao đổi với Shop
Sàn gỗ 12mm Kosmos KM0703

Sàn gỗ 12mm Kosmos KM0703 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:35 | 15.12.2014 490 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 230.000 đ
Sàn gỗ Kosmos 8mm TS2299

Sàn gỗ Kosmos 8mm TS2299 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:34 | 15.12.2014 461 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 165.000 đ
Sàn gỗ 12mm Kosmos KM4105

Sàn gỗ 12mm Kosmos KM4105 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:33 | 15.12.2014 451 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 230.000 đ
Sàn gỗ 8mm Thaixin MF1067

Sàn gỗ 8mm Thaixin MF1067 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:31 | 15.12.2014 456 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 250.000 đ
Sàn gỗ 12mm Kosmos MS4646

Sàn gỗ 12mm Kosmos MS4646 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:30 | 15.12.2014 412 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 235.000 đ
Sàn gỗ 12mm Kosmos MB865

Sàn gỗ 12mm Kosmos MB865 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:25 | 15.12.2014 400 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 235.000 đ
Sàn gỗ 12mm Kosmos MB866

Sàn gỗ 12mm Kosmos MB866 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:24 | 15.12.2014 481 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 235.000 đ
Sàn gỗ Manhattan H816

Sàn gỗ Manhattan H816 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:19 | 15.12.2014 469 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 205.000 đ
Sàn gỗ Manhattan H814

Sàn gỗ Manhattan H814 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:18 | 15.12.2014 506 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 205.000 đ
Sàn gỗ Manahattan MH903

Sàn gỗ Manahattan MH903 Đã đăng

TP. Hồ Chí Minh - 14:17 | 15.12.2014 441 0

Chuyên mục: Xây dựng, Nội thất - Đăng tin mua bán miễn phí. - Sàn gỗ

Bán: 225.000 đ