Giỏ hàng

Tim mạch - tiểu đường

Rolizol 4 Điều trị đái tháo đường typ II

Rolizol 4 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 08:15 | 27.08.2015

Liên hệ

1133 / 0

Vastec 20 Thuốc tim mạch

Vastec 20 Thuốc tim mạch

CME - TP. Hà Nội - 06:50 | 15.04.2015

Liên hệ

914 / 0

Trimetazidin Thuốc chống đau thắt ngực

Trimetazidin Thuốc chống đau thắt ngực

CME - TP. Hà Nội - 06:49 | 15.04.2015

Liên hệ

786 / 0

Teginol Thuốc hạ huyết áp, chống đau thắt ngực

Liên hệ

925 / 0

Rolizol 8 Điều trị đái tháo đường typ II

Rolizol 8 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 06:44 | 15.04.2015

Liên hệ

756 / 0

Perindopril Plus Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

Perindopril Plus Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

CME - TP. Hà Nội - 03:30 | 15.04.2015

Liên hệ

868 / 0

Perindopril 4 Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

Perindopril 4 Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

CME - TP. Hà Nội - 03:29 | 15.04.2015

Liên hệ

1561 / 0

Losartan 50 Hạ huyết áp

Losartan 50 Hạ huyết áp

CME - TP. Hà Nội - 03:26 | 15.04.2015

Liên hệ

956 / 0

Lipvar 20 Thuốc chống tăng lipid máu nhóm statin

Lipvar 20 Thuốc chống tăng lipid máu nhóm statin

CME - TP. Hà Nội - 03:24 | 15.04.2015

Liên hệ

817 / 0

Lipvar 10 Thuốc hạ cholesterol

Lipvar 10 Thuốc hạ cholesterol

CME - TP. Hà Nội - 03:23 | 15.04.2015

Liên hệ

726 / 0

Glumevan 4mg Điều trị đái tháo đường nhóm Sulfonylurê

Liên hệ

845 / 0

Glumevan 2mg Điều trị đái tháo đường nhóm Sulfonylurê

Liên hệ

829 / 0

Glumeron 80 Điều trị đái tháo đường nhóm sulfonylurê

Liên hệ

902 / 0

Glumerif 2

Glumerif 2

CME - TP. Hà Nội - 03:17 | 15.04.2015

Liên hệ

926 / 0

Glumeform 850 Điều trị đái tháo đường nhóm biguanid

Liên hệ

896 / 0

Glumeform 500 Điều trị đái tháo đường nhóm biguanid

Liên hệ

1022 / 0

Glumeca 50 Điều trị đái tháo đường typ II

Glumeca 50 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 03:13 | 15.04.2015

Liên hệ

760 / 0

Glumeca 100 Điều trị đái tháo đường typ II

Glumeca 100 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 03:12 | 15.04.2015

Liên hệ

1801 / 0

Glumeben Điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin

Liên hệ

1082 / 0

Glirit 500mg/5mg Thuốc điều trị đái tháo đường typ II

Liên hệ

3554 / 0

Glirit 500mg/2,5mg Thuốc điều trị đái tháo đường typ II

Liên hệ

966 / 0

Gavix Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

Gavix Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

CME - TP. Hà Nội - 03:05 | 15.04.2015

Liên hệ

837 / 0

Garlic Dầu tỏi

Garlic Dầu tỏi

CME - TP. Hà Nội - 03:04 | 15.04.2015

Liên hệ

754 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm