Giỏ hàng

Tim mạch - tiểu đường

Rolizol 4 Điều trị đái tháo đường typ II

Rolizol 4 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 08:15 | 27.08.2015

Liên hệ

803 / 0

Vastec 20 Thuốc tim mạch

Vastec 20 Thuốc tim mạch

CME - TP. Hà Nội - 06:50 | 15.04.2015

Liên hệ

667 / 0

Trimetazidin Thuốc chống đau thắt ngực

Trimetazidin Thuốc chống đau thắt ngực

CME - TP. Hà Nội - 06:49 | 15.04.2015

Liên hệ

545 / 0

Teginol Thuốc hạ huyết áp, chống đau thắt ngực

Liên hệ

673 / 0

Rolizol 8 Điều trị đái tháo đường typ II

Rolizol 8 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 06:44 | 15.04.2015

Liên hệ

521 / 0

Perindopril Plus Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

Perindopril Plus Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

CME - TP. Hà Nội - 03:30 | 15.04.2015

Liên hệ

604 / 0

Perindopril 4 Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

Perindopril 4 Tăng huyết áp. Suy tim sung huyết.

CME - TP. Hà Nội - 03:29 | 15.04.2015

Liên hệ

1279 / 0

Losartan 50 Hạ huyết áp

Losartan 50 Hạ huyết áp

CME - TP. Hà Nội - 03:26 | 15.04.2015

Liên hệ

685 / 0

Lipvar 20 Thuốc chống tăng lipid máu nhóm statin

Lipvar 20 Thuốc chống tăng lipid máu nhóm statin

CME - TP. Hà Nội - 03:24 | 15.04.2015

Liên hệ

593 / 0

Lipvar 10 Thuốc hạ cholesterol

Lipvar 10 Thuốc hạ cholesterol

CME - TP. Hà Nội - 03:23 | 15.04.2015

Liên hệ

494 / 0

Glumevan 4mg Điều trị đái tháo đường nhóm Sulfonylurê

Liên hệ

594 / 0

Glumevan 2mg Điều trị đái tháo đường nhóm Sulfonylurê

Liên hệ

589 / 0

Glumeron 80 Điều trị đái tháo đường nhóm sulfonylurê

Liên hệ

657 / 0

Glumerif 2

Glumerif 2

CME - TP. Hà Nội - 03:17 | 15.04.2015

Liên hệ

685 / 0

Glumeform 850 Điều trị đái tháo đường nhóm biguanid

Liên hệ

651 / 0

Glumeform 500 Điều trị đái tháo đường nhóm biguanid

Liên hệ

733 / 0

Glumeca 50 Điều trị đái tháo đường typ II

Glumeca 50 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 03:13 | 15.04.2015

Liên hệ

509 / 0

Glumeca 100 Điều trị đái tháo đường typ II

Glumeca 100 Điều trị đái tháo đường typ II

CME - TP. Hà Nội - 03:12 | 15.04.2015

Liên hệ

1451 / 0

Glumeben Điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin

Liên hệ

799 / 0

Glirit 500mg/5mg Thuốc điều trị đái tháo đường typ II

Liên hệ

3212 / 0

Glirit 500mg/2,5mg Thuốc điều trị đái tháo đường typ II

Liên hệ

684 / 0

Gavix Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

Gavix Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

CME - TP. Hà Nội - 03:05 | 15.04.2015

Liên hệ

592 / 0

Garlic Dầu tỏi

Garlic Dầu tỏi

CME - TP. Hà Nội - 03:04 | 15.04.2015

Liên hệ

517 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm