Giỏ hàng

Tiêu hóa

Laviz 100 ức chế virus viêm gan B ở người bệnh mãn tính.

Liên hệ

281 / 0

Iboten thuốc chống co thắt

Iboten thuốc chống co thắt

CME - TP. Hà Nội - 04:48 | 14.04.2015

Liên hệ

315 / 0

Edoz Kids

Edoz Kids

CME - TP. Hà Nội - 04:39 | 14.04.2015

Liên hệ

380 / 0

Dilodin

Dilodin

CME - TP. Hà Nội - 04:37 | 14.04.2015

Liên hệ

359 / 0

Bisacodyl DHG

Bisacodyl DHG

CME - TP. Hà Nội - 07:35 | 07.04.2015

Liên hệ

523 / 0

Ybio Plus

Ybio Plus

CME - TP. Hà Nội - 07:28 | 07.04.2015

Liên hệ

339 / 0

Ybio Gastra

Ybio Gastra

CME - TP. Hà Nội - 07:25 | 07.04.2015

Liên hệ

394 / 0

Ybio Constip

Ybio Constip

CME - TP. Hà Nội - 07:23 | 07.04.2015

Liên hệ

342 / 0

Ybio

Ybio

CME - TP. Hà Nội - 07:22 | 07.04.2015

Liên hệ

429 / 0

Stoccel P

Stoccel P

CME - TP. Hà Nội - 07:21 | 07.04.2015

Liên hệ

354 / 0

Sorbitol 5g

Sorbitol 5g

CME - TP. Hà Nội - 07:19 | 07.04.2015

Liên hệ

360 / 0

Oresol 245

Oresol 245

CME - TP. Hà Nội - 07:15 | 07.04.2015

Liên hệ

380 / 0

Omeprazol chai

Omeprazol chai

CME - TP. Hà Nội - 07:13 | 07.04.2015

Liên hệ

313 / 0

Omeprazol

Omeprazol

CME - TP. Hà Nội - 07:11 | 07.04.2015

Liên hệ

381 / 0

Hamett Thuốc trị tiêu chảy

Hamett Thuốc trị tiêu chảy

CME - TP. Hà Nội - 05:18 | 07.04.2015

Liên hệ

466 / 0

Fubenzon

Fubenzon

CME - TP. Hà Nội - 05:14 | 07.04.2015

Liên hệ

622 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm