Giỏ hàng

Tiểu đường

Pioglitazone STADA® 30mg

Pioglitazone STADA® 30mg

CME - TP. Hà Nội - 07:18 | 15.04.2016

Pioglitazone STADA® 30 mg được chỉ định hỗ trợ chế độ ăn kiêng và tập thể dục nhằm cải thiện sự kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường týp 2. Pioglitazon được chỉ định dùng đơn trị hay phối hợp với sulphonylurea, metformin hoặc insulin khi ăn kiêng,

Liên hệ

355 / 0

Staclazide 30 MR

Staclazide 30 MR

CME - TP. Hà Nội - 07:17 | 15.04.2016

Đái tháo đường không phụ thuộc insulin.

Liên hệ

338 / 0

Glimepiride STADA® 2mg/4mg

Glimepiride STADA® 2mg/4mg

CME - TP. Hà Nội - 07:16 | 15.04.2016

Glimepirid được chỉ định hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng, tập thể dục để làm hạ đường huyết ở những bệnh nhân tiểu đường không phụ thuộc insulin (týp 2) khi mức đường huyết không được kiểm soát thỏa đáng bằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục.

Liên hệ

397 / 0

Pioglitazone STADA® 15mg

Pioglitazone STADA® 15mg

CME - TP. Hà Nội - 07:15 | 15.04.2016

Pioglitazone STADA® 15 mg được chỉ định hỗ trợ chế độ ăn kiêng và tập thể dục nhằm cải thiện sự kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường týp 2. Pioglitazon được chỉ định dùng đơn trị hay phối hợp với sulphonylurea, metformin hoặc insulin khi ăn kiêng,

Liên hệ

484 / 0

Rosiglitazone STADA® 4mg

Rosiglitazone STADA® 4mg

CME - TP. Hà Nội - 07:13 | 15.04.2016

Rosiglitazon được chỉ định hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng và tập thể dục nhằm cải thiện việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Rosiglitazon được chỉ định trong đơn trị liệu. Rosiglitazon còn được dùng phối hợp với sulfonylurea, met

Liên hệ

376 / 0

Gliclazide STADA® 80 mg

Gliclazide STADA® 80 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:12 | 15.04.2016

Tiểu đường không phụ thuộc insulin.

Liên hệ

335 / 0

Metformin STADA® 850 mg

Metformin STADA® 850 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:11 | 15.04.2016

Metformin HCl được chỉ định điều trị tiểu đường týp 2 (tiểu đường không phụ thuộc insulin) trong: Đơn trị: kết hợp với ăn kiêng và tập thể dục hoặc với bệnh nhân tăng đường huyết không kiểm soát được bằng chế độ ăn kiêng.

Liên hệ

395 / 0

Metformin STADA® 500 mg

Metformin STADA® 500 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:10 | 15.04.2016

Metformin HCl được chỉ định điều trị tiểu đường týp 2 (tiểu đường không phụ thuộc insulin) trong:

Liên hệ

1295 / 0

Glibenclamide STADA® 5 mg

Glibenclamide STADA® 5 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:09 | 15.04.2016

Điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin (týp 2) khi không giải quyết được bằng chế độ ăn uống và luyện tập.

Liên hệ

341 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm