Giỏ hàng

Tiểu đường

Insulin và nhóm hạ đường huyết

Insulin và nhóm hạ đường huyết

CME - TP. Hà Nội - 08:12 | 27.08.2015

(Insulin và nhóm hạ đường huyết) THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

1243 / 0

Aspamic (Aspartam 35mg)

Aspamic (Aspartam 35mg)

CME - TP. Hà Nội - 08:05 | 01.08.2015

(Nhóm phụ trị bệnh tiểu đường)

Liên hệ

736 / 0

Glibenclamid 5mg

Glibenclamid 5mg

CME - TP. Hà Nội - 08:03 | 01.08.2015

(Insulin và nhóm hạ đường huyết) THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ

Liên hệ

756 / 0

Dorocron - MR

Dorocron - MR

CME - TP. Hà Nội - 08:01 | 01.08.2015

(Insulin và nhóm hạ đường huyết) THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

870 / 0

Gliclazid 80mg

Gliclazid 80mg

CME - TP. Hà Nội - 07:59 | 01.08.2015

(Insulin và nhóm hạ đường huyết) THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

864 / 0

Glucofine 500mg

Glucofine 500mg

CME - TP. Hà Nội - 07:57 | 01.08.2015

(Insulin và nhóm hạ đường huyết) THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

798 / 0

Glucofine 850mg

Glucofine 850mg

CME - TP. Hà Nội - 07:55 | 01.08.2015

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ. • DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Liên hệ

944 / 0

Glucofine 1000mg

Glucofine 1000mg

CME - TP. Hà Nội - 07:52 | 01.08.2015

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

788 / 0

Dorobay 50mg

Dorobay 50mg

CME - TP. Hà Nội - 07:49 | 01.08.2015

THUỐC KÊ ĐƠN, THUỐC NÀY CHỈ SỬ DỤNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ.

Liên hệ

840 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm