Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc kháng sốt rét

Quinine Sulphate 300mg

Quinine Sulphate 300mg

655 xem Liên hệ

Chỉ định Điều trị sốt rét, kể cả đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc sốt rét nhóm amino– 4– quinoline khác

Quinine Sulphate 250mg

Quinine Sulphate 250mg

874 xem Liên hệ

Chỉ định Điều trị sốt rét do P. falciparum và P. vivax, đặc biệt trong trường hợp đề kháng hoặc nghi ngờ đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc điều trị sốt rét nhóm am...

Mekoquinin

Mekoquinin

832 xem Liên hệ

Chỉ định Điều trị sốt rét do P. falciparum và P. vivax, đặc biệt trong trường hợp đề kháng hoặc nghi ngờ đề kháng với Chloroquine hoặc các thuốc sốt rét nhóm amino– 4– q...

Mekofloquin 250

Mekofloquin 250

491 xem Liên hệ

Chỉ định Ðiều trị và dự phòng sốt rét do P. falciparum kháng với Chloroquine

Mekofloquin 250

Mekofloquin 250

677 xem Liên hệ

Chỉ định Ðiều trị và dự phòng sốt rét do P. falciparum kháng với Chloroquine

Mekofan

Mekofan

829 xem Liên hệ

Chỉ định – Điều trị sốt rét do chủng Plasmodium falciparum kháng Cloroquin. – Dự phòng sốt rét cho những người vào vùng sốt rét do chủng P. falciparum kháng Cloroquin...

Lumethem 40/240

Lumethem 40/240

694 xem Liên hệ

Chỉ định Điều trị sốt rét cấp tính do Plasmodium falciparum, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác

Falcidin 80/640

Falcidin 80/640

779 xem Liên hệ

Chỉ định FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, kể cả các chủng ...

Falcidin(chai)

Falcidin(chai)

747 xem Liên hệ

Chỉ định FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, kể cả các chủng đ...

Falcidin

Falcidin

833 xem Liên hệ

Chỉ định FALCIDIN được chỉ định trong điều trị hầu hết các thể sốt rét do Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, kể cả các chủng đ...

Cloroquin Phosphat 250mg

Cloroquin Phosphat 250mg

1314 xem Liên hệ

Chỉ định – Phòng ngừa hoặc điều trị sốt rét cấp tính do P. malariae, P. vivax, P. ovale và chủng P. falciparumnhạy cảm với thuốc. – Diệt amíp ngoài ruột. – Viêm đa khớ...

Artemether- Plus 20/120

Artemether- Plus 20/120

786 xem Liên hệ

Chỉ định – ARTEMETHER– PLUS được chỉ định điều trị sốt rét cấp tính do Plasmodium falciparum, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác. – ARTEMETHER– PLU...

Artemether- Plus

Artemether- Plus

673 xem Liên hệ

Chỉ định – ARTEMETHER– PLUS được chỉ định điều trị hầu hết các thể sốt rét cho trẻ em, kể cả các chủng đa đề kháng với các thuốc sốt rét khác. – ARTEMETHER– PLUS còn đ...

Arfloquin

Arfloquin

727 xem Liên hệ

Chỉ định Arfloquin được chỉ định trong điều trị sốt rét cấp tính không biến chứng do Plasmodium falciparum, thuốc có tác dụng cắt cơn sốt nhanh và ngăn chặn tái phát....

Arfloquin

Arfloquin

727 xem Liên hệ

Chỉ định Arfloquin được chỉ định trong điều trị sốt rét cấp tính không biến chứng do Plasmodium falciparum, thuốc có tác dụng cắt cơn sốt nhanh và ngăn chặn tái phát....

  • Các tin đang được quan tâm