Giỏ hàng

Thuốc khác

Prednison 5mg (Cam)

Prednison 5mg (Cam)

CME - TP. Hà Nội - 08:17 | 27.08.2015

(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)

Liên hệ

1146 / 0

Loratadin 10mg

Loratadin 10mg

CME - TP. Hà Nội - 08:56 | 20.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

818 / 0

Dotocom

Dotocom

CME - TP. Hà Nội - 08:10 | 20.08.2015

(Thuốc điều trị bệnh mắt)

Liên hệ

922 / 0

Lamivudin - Domesco

Lamivudin - Domesco

CME - TP. Hà Nội - 07:37 | 19.08.2015

(Thuốc chống virus)

Liên hệ

899 / 0

Oresol 245

Oresol 245

CME - TP. Hà Nội - 03:42 | 05.08.2015

(Thuốc điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid - base)

Liên hệ

3731 / 0

Methionin

Methionin

CME - TP. Hà Nội - 03:39 | 05.08.2015

(Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp ngộ độc)

Liên hệ

933 / 0

Acyclovir 200mg

Acyclovir 200mg

CME - TP. Hà Nội - 03:36 | 05.08.2015

Thuốc chống virus)

Liên hệ

911 / 0

Clorpheniramin maleat 4mg

Clorpheniramin maleat 4mg

CME - TP. Hà Nội - 03:28 | 05.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

877 / 0

Cetirizin 10mg

Cetirizin 10mg

CME - TP. Hà Nội - 03:25 | 05.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

768 / 0

Dofexo 60mg

Dofexo 60mg

CME - TP. Hà Nội - 03:24 | 05.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

1047 / 0

Cinnarizin 25mg

Cinnarizin 25mg

CME - TP. Hà Nội - 03:23 | 05.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

835 / 0

Dometin

Dometin

CME - TP. Hà Nội - 03:21 | 05.08.2015

(Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)

Liên hệ

1137 / 0

Dorotyl

Dorotyl

CME - TP. Hà Nội - 03:18 | 05.08.2015

(Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase)

Liên hệ

932 / 0

Domitazol

Domitazol

CME - TP. Hà Nội - 03:16 | 05.08.2015

(Thuốc lợi tiểu)

Liên hệ

1034 / 0

Domever 25 mg

Domever 25 mg

CME - TP. Hà Nội - 03:14 | 05.08.2015

(Thuốc lợi tiểu)

Liên hệ

1153 / 0

Maxdotyl

Maxdotyl

CME - TP. Hà Nội - 03:12 | 05.08.2015

(Thuốc chống rối loạn tâm thần)

Liên hệ

959 / 0

Domenol 4 mg

Domenol 4 mg

CME - TP. Hà Nội - 03:10 | 05.08.2015

(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)

Liên hệ

4576 / 0

Domenol 16 mg

Domenol 16 mg

CME - TP. Hà Nội - 03:09 | 05.08.2015

(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)

Liên hệ

1892 / 0

Prednison 5mg

Prednison 5mg

CME - TP. Hà Nội - 03:06 | 05.08.2015

(Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)

Liên hệ

1225 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm