Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

292 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

364 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

257 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

374 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

385 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

395 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

393 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

581 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

674 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

302 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

276 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

328 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

290 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

370 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm