Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

277 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

333 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

240 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

351 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

366 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

357 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

358 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

501 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

635 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

280 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

258 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

302 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

272 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

341 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm