Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

268 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

322 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

231 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

338 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

356 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

337 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

344 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

464 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

616 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

267 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

247 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

288 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

262 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

329 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm