Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

282 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

347 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

246 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

361 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

374 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

374 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

379 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

540 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

656 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

292 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

265 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

315 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

281 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

355 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm