Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

801 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

1076 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

733 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

980 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

995 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1350 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

1075 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1993 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1261 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

795 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

747 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1287 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

776 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

852 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm