Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

720 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

974 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

651 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

894 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

904 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1231 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

993 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1904 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1188 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

713 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

667 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1169 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

691 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

771 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm