Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

871 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

1167 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

796 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

1060 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

1063 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1431 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

1149 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

2056 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1323 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

855 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

808 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1381 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

836 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

914 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm