Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

543 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

752 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

490 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

687 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

691 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

918 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

813 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1485 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1024 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

544 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

497 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

911 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

535 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

605 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm