Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

644 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

891 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

586 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

818 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

823 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1104 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

919 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1800 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1115 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

632 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

588 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1062 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

621 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

702 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm