Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

914 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

1214 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

839 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

1110 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

1099 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1476 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

1190 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

2097 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1359 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

890 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

846 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1419 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

873 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

954 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm