Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

610 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

858 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

552 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

777 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

776 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1047 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

893 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1728 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1085 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

611 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

562 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1021 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

596 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

677 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm