Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

699 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

948 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

634 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

875 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

882 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1183 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

973 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1878 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1172 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

688 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

647 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1138 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

668 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

751 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm