Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

634 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

882 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

574 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

803 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

804 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1081 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

910 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1773 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1101 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

624 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

577 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1048 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

614 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

695 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm