Giỏ hàng

Danh mục tin

Thuốc đường tiêu hóa

Omeprazol 20mg

Omeprazol 20mg

593 xem Liên hệ

Dorokit

Dorokit

840 xem Liên hệ

Pantoprazol 40mg

Pantoprazol 40mg

541 xem Liên hệ

Ranitidin

Ranitidin

758 xem Liên hệ

Lansoprazole 30mg

Lansoprazole 30mg

755 xem Liên hệ

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

Dobenzic (Dibencozide 2mg)

1019 xem Liên hệ

Dourso

Dourso

879 xem Liên hệ

Dopolys - S - điều trị trĩ

Dopolys - S - điều trị trĩ

1668 xem Liên hệ

Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys - điều trị trĩ

Dopolys - điều trị trĩ

1074 xem Liên hệ

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg

596 xem Liên hệ

Berberin 100mg

Berberin 100mg

552 xem Liên hệ

Dozinco

Dozinco

1003 xem Liên hệ

Entero-caps

Entero-caps

583 xem Liên hệ

Dospasmin

Dospasmin

660 xem Liên hệ

  • Các tin đang được quan tâm