Giỏ hàng

Lipid Máu

Simtanin 20

Simtanin 20

CME - TP. Hà Nội - 08:14 | 13.04.2016

Chứng tăng cholesterol máu nguyên phát, tăng cholesterol máu dị hợp tử có tính gia đình, tăng lipid máu hỗn hợp. - Bệnh mạch vành khi chế độ ăn uống và các biện pháp điều trị khác không hiệu quả.

Liên hệ

620 / 0

ROSUVAS HASAN 10

ROSUVAS HASAN 10

CME - TP. Hà Nội - 08:13 | 13.04.2016

Tăng cholesterol máu nguyên phát (loại IIa) kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp (loại IIb):là một liệu pháp hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng khi bệnh nhân không đáp ứng đầy đủ với chế độ ăn kiêng và các liệu pháp k

Liên hệ

555 / 0

ATORHASAN 20

ATORHASAN 20

CME - TP. Hà Nội - 08:11 | 13.04.2016

Chứng tăng lipid máu nguyên phát, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng cholesterol có tính chất gia đình dị hợp tử. Tăng triglicerid máu, rối loạn beta lipoprotein máu, tăng cholesterol có tính chất gia đình đồng hợp tử.

Liên hệ

673 / 0

ATORHASAN 10

ATORHASAN 10

CME - TP. Hà Nội - 08:10 | 13.04.2016

Chứng tăng lipid máu nguyên phát, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng cholesterol có tính chất gia đình dị hợp tử. Tăng triglicerid máu, rối loạn beta lipoprotein máu, tăng cholesterol có tính chất gia đình đồng hợp tử.

Liên hệ

686 / 0

HAFENTHYL SUPRA 160

HAFENTHYL SUPRA 160

CME - TP. Hà Nội - 08:09 | 13.04.2016

hi đã áp dụng chế độ ăn kiêng đúng và thích hợp mà không hiệu quả. - Tăng lipoprotein máu thứ phát, dai dẳng dù đã điều trị nguyên nhân (như rối loạn lipid máu trong đái tháo đường). - Chế độ ăn kiêng đã dùng trước khi điều trị vẫn p

Liên hệ

634 / 0

HAFENTHYL 300

HAFENTHYL 300

CME - TP. Hà Nội - 08:07 | 13.04.2016

- Tăng cholesterol máu – type IIa, tăng triglycerid máu nội sinh – type IV, tăng lipid máu kết hợp – type IIb & III . - Tăng lipoprotein máu dai dẳng dù đã điều trị nguyên nhân (như tăng lipoprotein trong đái tháo đường).

Liên hệ

619 / 0

HAFENTHYL 200

HAFENTHYL 200

CME - TP. Hà Nội - 08:06 | 13.04.2016

Tăng cholesterol máu (týp IIa), tăng triglycerid máu nội sinh đơn lẻ (týp IV), tăng lipid máu kết hợp (týp IIb & III) sau khi đã áp dụng chế độ ăn kiêng đúng và thích hợp mà không hiệu quả. - Tăng lipoprotein máu thứ phát, dai dẳng dù đã điều trị nguyê

Liên hệ

605 / 0

SIMHASAN 20

SIMHASAN 20

CME - TP. Hà Nội - 07:53 | 13.04.2016

Chứng tăng cholesterol máu nguyên phát, tăng cholesterol máu dị hợp tử có tính gia đình, tăng lipid máu hỗn hợp. Bệnh mạch vành khi chế độ ăn uống và các biện pháp điều trị khác không hiệu quả.

Liên hệ

626 / 0

SIMHASAN 10

SIMHASAN 10

CME - TP. Hà Nội - 07:52 | 13.04.2016

Chứng tăng cholesterol máu nguyên phát, tăng cholesterol máu dị hợp tử có tính gia đình, tăng lipid máu hỗn hợp. Bệnh mạch vành khi chế độ ăn uống và các biện pháp điều trị khác không hiệu quả

Liên hệ

640 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm