array(5) { ["page"]=> string(7) "rao_vat" ["data"]=> string(17) "Giam-dau-ha-sot-3" ["type"]=> string(1) "8" ["sub"]=> string(3) "cat" ["id"]=> string(3) "352" } Giảm đau, hạ sốt | CME.VN
Giỏ hàng

Giảm đau, hạ sốt

Alphachymotrypsin Doren

Alphachymotrypsin Doren

CME - TP. Hà Nội - 13:29 | 02.08.2015

Liên hệ

575 / 0

Allopurinol ( gút )

Allopurinol ( gút )

CME - TP. Hà Nội - 08:03 | 02.08.2015

Thuốc điều trị gút

Liên hệ

243 / 0

Dochicin 1mg( gút)

Dochicin 1mg( gút)

CME - TP. Hà Nội - 08:02 | 02.08.2015

Thuốc điều trị gút

Liên hệ

280 / 0

Dopagan-Codein Effervescent

Dopagan-Codein Effervescent

CME - TP. Hà Nội - 07:41 | 02.08.2015

Liên hệ

267 / 0

Zanidion (Para + Codein)

Zanidion (Para + Codein)

CME - TP. Hà Nội - 07:40 | 02.08.2015

Liên hệ

259 / 0

Doaxan-S

Doaxan-S

CME - TP. Hà Nội - 07:37 | 02.08.2015

Liên hệ

286 / 0

Dopagan-Effervescent 150mg

Dopagan-Effervescent 150mg

CME - TP. Hà Nội - 07:36 | 02.08.2015

Liên hệ

253 / 0

Dopagan-Effervescent 80mg

Dopagan-Effervescent 80mg

CME - TP. Hà Nội - 07:34 | 02.08.2015

Liên hệ

257 / 0

Dopagan-Effervescent 250mg

Dopagan-Effervescent 250mg

CME - TP. Hà Nội - 07:31 | 02.08.2015

Liên hệ

271 / 0

Dopagan-Effervescent 500mg

Dopagan-Effervescent 500mg

CME - TP. Hà Nội - 07:30 | 02.08.2015

Liên hệ

241 / 0

Dopagan 500mg (Viên nang)

Dopagan 500mg (Viên nang)

CME - TP. Hà Nội - 07:28 | 02.08.2015

Liên hệ

303 / 0

Mefenamic 500mg

Mefenamic 500mg

CME - TP. Hà Nội - 07:26 | 02.08.2015

Liên hệ

244 / 0

Dozoltac (Para + Chlorphe)

Dozoltac (Para + Chlorphe)

CME - TP. Hà Nội - 07:25 | 02.08.2015

Liên hệ

276 / 0

Paracetamol F.B

Paracetamol F.B

CME - TP. Hà Nội - 07:24 | 02.08.2015

Liên hệ

265 / 0

Dopagan Baby

Dopagan Baby

CME - TP. Hà Nội - 07:22 | 02.08.2015

Liên hệ

354 / 0

Celecoxib

Celecoxib

CME - TP. Hà Nội - 07:20 | 02.08.2015

Liên hệ

281 / 0

Celecoxib

Celecoxib

CME - TP. Hà Nội - 07:19 | 02.08.2015

Liên hệ

264 / 0

Meloxicam 7,5 mg

Meloxicam 7,5 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:15 | 02.08.2015

Liên hệ

252 / 0

Dopagan 500mg (Viên nén)

Dopagan 500mg (Viên nén)

CME - TP. Hà Nội - 07:14 | 02.08.2015

Liên hệ

265 / 0

Dopagan 500mg (Viên nén dài)

Dopagan 500mg (Viên nén dài)

CME - TP. Hà Nội - 07:12 | 02.08.2015

Liên hệ

275 / 0

Dopagan 650mg

Dopagan 650mg

CME - TP. Hà Nội - 07:11 | 02.08.2015

Liên hệ

323 / 0

Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)

Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)

CME - TP. Hà Nội - 07:10 | 02.08.2015

Liên hệ

355 / 0

Piroxicam 20mg

Piroxicam 20mg

CME - TP. Hà Nội - 07:09 | 02.08.2015

Liên hệ

536 / 0

Dosidiol

Dosidiol

CME - TP. Hà Nội - 07:08 | 02.08.2015

Liên hệ

299 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm