Giỏ hàng

Giảm đau, hạ sốt

Alphachymotrypsin Doren

Alphachymotrypsin Doren

CME - TP. Hà Nội - 13:29 | 02.08.2015

Liên hệ

1156 / 0

Allopurinol ( gút )

Allopurinol ( gút )

CME - TP. Hà Nội - 08:03 | 02.08.2015

Thuốc điều trị gút

Liên hệ

495 / 0

Dochicin 1mg( gút)

Dochicin 1mg( gút)

CME - TP. Hà Nội - 08:02 | 02.08.2015

Thuốc điều trị gút

Liên hệ

559 / 0

Dopagan-Codein Effervescent

Dopagan-Codein Effervescent

CME - TP. Hà Nội - 07:41 | 02.08.2015

Liên hệ

567 / 0

Zanidion (Para + Codein)

Zanidion (Para + Codein)

CME - TP. Hà Nội - 07:40 | 02.08.2015

Liên hệ

595 / 0

Doaxan-S

Doaxan-S

CME - TP. Hà Nội - 07:37 | 02.08.2015

Liên hệ

579 / 0

Dopagan-Effervescent 150mg

Dopagan-Effervescent 150mg

CME - TP. Hà Nội - 07:36 | 02.08.2015

Liên hệ

465 / 0

Dopagan-Effervescent 80mg

Dopagan-Effervescent 80mg

CME - TP. Hà Nội - 07:34 | 02.08.2015

Liên hệ

483 / 0

Dopagan-Effervescent 250mg

Dopagan-Effervescent 250mg

CME - TP. Hà Nội - 07:31 | 02.08.2015

Liên hệ

557 / 0

Dopagan-Effervescent 500mg

Dopagan-Effervescent 500mg

CME - TP. Hà Nội - 07:30 | 02.08.2015

Liên hệ

451 / 0

Dopagan 500mg (Viên nang)

Dopagan 500mg (Viên nang)

CME - TP. Hà Nội - 07:28 | 02.08.2015

Liên hệ

595 / 0

Mefenamic 500mg

Mefenamic 500mg

CME - TP. Hà Nội - 07:26 | 02.08.2015

Liên hệ

470 / 0

Dozoltac (Para + Chlorphe)

Dozoltac (Para + Chlorphe)

CME - TP. Hà Nội - 07:25 | 02.08.2015

Liên hệ

516 / 0

Paracetamol F.B

Paracetamol F.B

CME - TP. Hà Nội - 07:24 | 02.08.2015

Liên hệ

512 / 0

Dopagan Baby

Dopagan Baby

CME - TP. Hà Nội - 07:22 | 02.08.2015

Liên hệ

839 / 0

Celecoxib

Celecoxib

CME - TP. Hà Nội - 07:20 | 02.08.2015

Liên hệ

607 / 0

Celecoxib

Celecoxib

CME - TP. Hà Nội - 07:19 | 02.08.2015

Liên hệ

544 / 0

Meloxicam 7,5 mg

Meloxicam 7,5 mg

CME - TP. Hà Nội - 07:15 | 02.08.2015

Liên hệ

494 / 0

Dopagan 500mg (Viên nén)

Dopagan 500mg (Viên nén)

CME - TP. Hà Nội - 07:14 | 02.08.2015

Liên hệ

1388 / 0

Dopagan 500mg (Viên nén dài)

Dopagan 500mg (Viên nén dài)

CME - TP. Hà Nội - 07:12 | 02.08.2015

Liên hệ

689 / 0

Dopagan 650mg

Dopagan 650mg

CME - TP. Hà Nội - 07:11 | 02.08.2015

Liên hệ

763 / 0

Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)

Dotoux Plus (tên cũ Rhumex)

CME - TP. Hà Nội - 07:10 | 02.08.2015

Liên hệ

974 / 0

Piroxicam 20mg

Piroxicam 20mg

CME - TP. Hà Nội - 07:09 | 02.08.2015

Liên hệ

1093 / 0

Dosidiol

Dosidiol

CME - TP. Hà Nội - 07:08 | 02.08.2015

Liên hệ

643 / 0

Quảng cáo

  • Các tin đang được quan tâm